Welcome to URUMPIRAI!

உரும்பிராய் ஓடையம்பதி கற்பக விநாயகர் ஆலய 6ம் திருவிழா 25/06/2020


6th Day Event Details
உபயம் உபயகாரர் பெயர் முகவரி்
6ம் திருவிழா திரு.சி.விஜயரத்தினம் உ.கிழக்கு