Event of 2020

உரும்பிராய் ஓடையம்பதி கற்பக விநாயகர் ஆலய வருடாந்தப் பெருந்திருவிழா விஞ்ஞாபனம் 2020.  

Welcome to URUMPIRAI!
.............................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................

2ம் நாள் திருவிழா படம்.

........................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................

 


Select Mahothsavam
Go To
Events
20 June
கொடியேற்றத்திருவிழா.

Image Gallery

Video Gallery

21 June
2ம் நாள் திருவிழா

Image Gallery

Video Gallery

22 June
3ம் நாள் திருவிழா

Image Gallery

Video Gallery

23 June
4ம் நாள் திருவிழா

Image Gallery

Video Gallery

24 June
5ம் நாள் திருவிழா

Image Gallery

Video Gallery

25 June
6ம் நாள் திருவிழா

Image Gallery

Video Gallery

26 June
7ம் நாள் திருவிழா

Image Gallery

Video Gallery

27 June
8ம் நாள் திருவிழா

Image Gallery

Video Gallery

28 June
9ம் நாள் திருவிழா

Image Gallery

Video Gallery

29 June
மஞ்சத்திருவிழா

Image Gallery

Video Gallery

30 June
கைலாசவாகனத்திருவிழா

Image Gallery

Video Gallery

01 July
திருவிளக்குப்பூசை

Image Gallery

Video Gallery

02 July
சப்பறத்திருவிழா

Image Gallery

Video Gallery

03 July
தேர்த்திருவிழா

Image Gallery

Video Gallery

04 July
தீர்த்தத்திருவிழா

Image Gallery

Video Gallery

05 July
பூங்காவனத்திருவிழா

Image Gallery

Video Gallery

Click More Details