Event of 2019

உரும்பிராய் ஓடையம்பதி கற்பக விநாயகர் ஆலய வருடாந்தப் பெருந்திருவிழா விஞ்ஞாபனம் 2019.  

Welcome to URUMPIRAI!
.............................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................

2ம் நாள் திருவிழா படம்.

........................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................

 


Select Mahothsavam
Go To
Events
02 July
கொடியேற்றத்திருவிழா.

Image Gallery

Video Gallery

03 July
2ம் நாள் திருவிழா

Image Gallery

Video Gallery

04 July
3ம் நாள் திருவிழா

Image Gallery

Video Gallery

05 July
4ம் நாள் திருவிழா

Image Gallery

Video Gallery

06 July
5ம் நாள் திருவிழா

Image Gallery

Video Gallery

07 July
6ம் நாள் திருவிழா

Image Gallery

Video Gallery

08 July
7ம் நாள் திருவிழா

Image Gallery

Video Gallery

09 July
8ம் நாள் திருவிழா

Image Gallery

Video Gallery

10 July
9ம் நாள் திருவிழா

Image Gallery

Video Gallery

11 July
மஞ்சத்திருவிழா

Image Gallery

Video Gallery

12 July
கைலாசவாகனத்திருவிழா

Image Gallery

Video Gallery

13 July
திருவிளக்குப்பூசை

Image Gallery

Video Gallery

14 July
சப்பறத்திருவிழா

Image Gallery

Video Gallery

15 July
தேர்த்திருவிழா

Image Gallery

Video Gallery

16 July
தீர்த்தத்திருவிழா

Image Gallery

Video Gallery

17 July
பூங்காவனத்திருவிழா

Image Gallery

Video Gallery

Click More Details