Event of 2018

உரும்பிராய் ஓடையம்பதி கற்பக விநாயகர் ஆலய வருடாந்தப் பெருந்திருவிழா விஞ்ஞாபனம் 2018.  

Welcome to URUMPIRAI!
.............................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................

2ம் நாள் திருவிழா படம்.

........................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................

 


Select Mahothsavam
Go To
Events
13 June
கொடியேற்றத்திருவிழா.

Image Gallery

Video Gallery

14 June
2ம் நாள் திருவிழா

Image Gallery

Video Gallery

15 June
3ம் நாள் திருவிழா

Image Gallery

Video Gallery

16 June
4ம் நாள் திருவிழா

Image Gallery

Video Gallery

17 June
5ம் நாள் திருவிழா

Image Gallery

Video Gallery

18 June
6ம் நாள் திருவிழா

Image Gallery

Video Gallery

19 June
7ம் நாள் திருவிழா

Image Gallery

Video Gallery

20 June
8ம் நாள் திருவிழா

Image Gallery

Video Gallery

21 June
9ம் நாள் திருவிழா

Image Gallery

Video Gallery

22 June
மஞ்சத்திருவிழா

Image Gallery

Video Gallery

23 June
கைலாசவாகனத்திருவிழா

Image Gallery

Video Gallery

24 June
திருவிளக்குப்பூசை

Image Gallery

Video Gallery

25 June
சப்பறத்திருவிழா

Image Gallery

Video Gallery

26 June
தேர்த்திருவிழா

Image Gallery

Video Gallery

27 June
தீர்த்தத்திருவிழா

Image Gallery

Video Gallery

28 June
பூங்காவனத்திருவிழா

Image Gallery

Video Gallery

Click More Details