Welcome to URUMPIRAI!

உரும்பிராய் ஓடையம்பதி கற்பக விநாயகர் ஆலய 9ம் திருவிழா 02/07/2017


9th Day Event Details
உபயம் உபயகாரர் பெயர் முகவரி்
9ம் திருவிழா திருமதி.பொன்னையா சிவக்கொழுந்து உ.கிழக்கு
  மே/பா.திரு.பரந்தமன் உ.கிழக்கு