Welcome to URUMPIRAI!

உரும்பிராய் ஓடையம்பதி கற்பக விநாயகர் ஆலய 7ம் திருவிழா 30/06/2017


7th Day Event Details
உபயம் உபயகாரர் பெயர் முகவரி்
7ம் திருவிழா திரு.கே.கே.தர்மலிங்கம் கனடா
  மே/பா.செல்வி.மா.யோகேஸ்வரி உ.கிழக்கு