Welcome to URUMPIRAI!

உரும்பிராய் ஓடையம்பதி கற்பக விநாயகர் ஆலய 3ம் திருவிழா 26/06/2017


3rd Day Event Details
உபயம் உபயகாரர் பெயர் முகவரி்
3ம் திருவிழா திரு.சி.ஆறுமுகம் உ.கிழக்கு
  மே/பா.திரு.இ.இராசதுரை உ.கிழக்கு