Welcome to URUMPIRAI!

உரும்பிராய் ஓடையம்பதி கற்பக விநாயகர் ஆலய 14ம் திருவிழா தேர் 07/07/2017


14th Day Event Details
உபயம் உபயகாரர் பெயர் முகவரி்
14ம் திருவிழா திருமதி.செ.பஞ்சவர்ணம் குடும்பம் உ.கிழக்கு
  திரு.ச.இராசையா உ.கிழக்கு
  திருமதி.பு.வாமதேவன் குடும்பம் உ.கிழக்கு
  திருமதி.ஈ.கணேசமூர்த்தி அவுஸதிரேலியா